Konepaja, työvaateompelimo ja palvelupakkaamo

Konepaja, työvaateompelimo ja palvelupakkaamo

Keskustan tuntumassa, Tampereen Lielahdessa on paikallisten invalidiyhdistysten v 1963 perustama TITRY ry, joka pitää sisällään keskisuuren konepajan, työvaateompelimon ja palvelupakkaamon.

TITRY ry:n kaikessa toiminnassa keskeistä on vastuu: vastuu työn laadusta ja työntekijöistä.

Yhteiskuntavastuuta kannetaan tarjoamalla työtä osatyökykyisille ja muille vaikeasti työllistyville.

Kaikilla on oikeus tehdä työtä.