Rekrykoulutus

TITRY ry järjestää yhteistyössä kolmen muun ompelimon kanssa yhteisen rekrykoulutuksen teollisuus- ja vaiheompelijoille. Yritykset kokoavat yhdessä noin 4–6 henkilön kokoisen ryhmän koulutettavia. Tavoitteena on, että koulutukseen valitut henkilöt työllistyvät koulutuksen päätteeksi työnantajille TITRY ry, SNT-Group Oy, Lymed Oy tai Tam-Silk Oy.
Koulutuksen taustalla on Pirkanmaan työvoimapula osaavista vaiheompelijoista. Koulutuksen aikana päivitetään teollisen ompelun perusteet ja samalla tutustutaan eri yritysten hyvin erilaisiin ompelimoihin ja työtekniikoihin yhteensä 4 kuukauden ajan.

Toteutus

Koulutuksen alussa on 20 päivän mittainen orientoitumisjakso, jonka järjestää Suomen Yrittäjäopisto (SYO). Orientoitumisen jälkeen koulutettavat siirtyvät kuukausi kerrallaan harjoittelemaan kunkin osallistujayrityksen tuotantoon.
Ompelutyön ohjauksesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta työpaikoilla vastaavat yritysten ompelimoiden työnjohto, perehdyttäjät ja työnopastajat. Jokaiseen neljän viikon jaksoon sisältyy kuusi teoriapäivää, joiden toteutuksesta vastaa SYO.
Rekrykoulutuksessa käytetään työpaikan ohjaajien valitsemia/tuottamia tehtäviä ja harjoituksia erilaisilla koneilla ja materiaaleilla. Koulutuksesta saa todistuksen SYO:lta ja osallistumisesta työnantajien allekirjoittaman osallistumistodistuksen.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu pirkanmaalaisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on jo jonkinlaista alan pohjakoulutusta ja/tai työkokemusta sekä halua työllistyä alalle tulevaisuudessa. Voit olla ompelu-urasi alussa tai täydentää takana olevaa pidempää uraa tällä ajankohtaisella osaamisella. Koulutuksessa edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Koulutuksen ajankohta

Koulutus kestää noin 5 kk aikavälillä 27.9.2021–3.6.2022. Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena tilanteen mukaan. Lähiopetus tapahtuu SYO:n tiloissa ja yhteistyöyrityksissä Tampereella.

Hakeminen

Haku koulutukseen on käynnissä 20.9.2021 saakka. Haastattelut järjestetään syyskuun lopulla ja niihin lähetetään erillinen kutsu.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta / Heidi Silander, p. 0295 045 590, heidi.silander(at)te-toimisto.fi

Yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan TE-palvelut, Suomen Yrittäjäopisto sekä yrityskumppanit: