Hankkeet

TITRY on ollut mukana useissa hankkeissa, joilla on kehitetty ja pilotoitu uusia toimintamalleja ja palveluita työllisyyden edistämiseksi, keskittyen erityisesti osatyökykyisten ja muiden heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen. Alta voit lukea hankkeista, joissa olemme olleet mukana.

KIERTO - Kiertotaloudesta kasvua

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke, jonka päätoteuttajana toimi Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina hankkeessa olivat Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, Sopimusvuori ry sekä TITRY ry.

Hankkeen ydin oli kiertotalousosaamisen kasvattaminen sekä uusien kiertotalouden työllisyyspalveluiden luominen. Kohderyhmänä olivat yritykset ja alle 30-vuotiaat nuoret. 

TITRY toimi hankkeessa pakkausalan kiertotalouden asiantuntijana, oppimisalustana ja promoottorina. Hankkeen aikana etsittiin uusia pakkaus- ja lähetysratkaisuja, joilla yhteistyöyritysten toiminnan hiilijalanjälkeä pystyttäisiin pienentämään.

Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2022-31.8.2023.

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua oli jatkoa joulukuussa 2021 päättyneelle KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hankkeelle.

KIERTO - Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke, jonka päätoteuttajana toimi Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina hankkeessa olivat Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Ekokumppanit Oy, Nextiili ry sekä TITRY ry.

Hankkeen tavoitteena oli kiertotalouden ja siihen pohjautuvien työllisyysmahdollisuuksien lisääminen. Hankkeessa kartoitettiin poistotekstiilien ja hävikkiruoan hyödyntämismahdollisuuksia ja pyrittiin tunnistamaan alan osaamis- ja työvoimatarpeita ja tukemaan alan koulutusta.

Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret ja pitkään työttömänä olleet, joille tarjottiin oppimis- ja työmahdollisuuksia erilaisissa kiertotalouden tehtävissä. TITRYssä työkokeilijat ideoivat ja kehittivät poistotekstiileistä laadukkaita jatkojalostustuotteita. Hankkeen aikana työkokeilijoilla oli mahdollisuus suorittaa tekstiilialan tutkinnonosien näyttöjä.

Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2019–31.12.2021.

Anna mahdollisuus -hanke

TITRY toteutti Anna mahdollisuus -nimisen hankkeen, jonka mahdollistajana toimi Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA). Hanke alkoi 1.11.2017 ja päättyi 31.10.2018.

Hankkeessa työllistettiin osatyökykyisiä erityisesti Lielahden alueen yrityksiin, mutta myös muualle Tampereelle ja lähikuntiin. Kohderyhmään kuuluvat olivat Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeilun asiakkaita eli työmarkkinatuella olevia työttömiä työnhakijoita. Hankkeeseen osallistuvia työllistettiin yrityksiin työkokeiluihin, palkkatuettuun työhön ja palkkatyöhön.

Kiitos Tampereen kaupungin työllisyyspalveluille erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä ja rahoituksesta. Suuri kiitos yrityksille, jotka antoivat mahdollisuuden hankkeen kautta tulleille työntekijöille. Ilman teitä hanketta ei olisi voitu toteuttaa niin hyvin kuin se toteutui. Kiitos myös Lielahden Yrittäjille ja Pirkanmaan Yrittäjille tiedotusavusta, sekä kaikille yhteistyötahoille ja hankkeeseen osallistuneille.

Valmiina -hanke

VALMIINA! -ryhmässä tarjottiin kotouttavaa työtoimintaa maahanmuuttajille.

TITRY toteutti maahanmuuttajanaisille ja -miehille suunnatun kotouttavan omaehtoisen koulutuksen, jonka mahdollistajana toimi Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut. Edellinen Valmiina!-koulutus päättyi kesäkuussa 2018 ja sai osallistujilta runsaasti positiivista palautetta.

Syksyn koulutus alkoi 3.9.2018 ja päättyi 20.12.2018.

Toiminnallisen suomen kielen oppimisen ohella koulutuksessa tutustuttiin erilaisiin ammatteihin ja suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin, tavoitteena löytää kaikille osallistujlle seuraava askel ammattiopinnoista, työkokeilusta tai työelämästä, mihin kurssin nimi ”Valmiina!” viittaa.

Paikoillanne, valmiina, HEP!