Hankkeet

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt

KIERTO on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke, jonka päätoteuttajana toimii Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Ekokumppanit Oy, Nextiili ry sekä TITRY ry.

Hankkeen tavoitteena on kiertotalouden ja siihen pohjautuvien työllisyysmahdollisuuksien lisääminen. Hankkeessa kartoitetaan erityisesti poistotekstiilien ja hävikkiruoan hyödyntämismahdollisuuksia ja pyritään tunnistamaan alan osaamis- ja työvoimatarpeita ja tukemaan alan koulutusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja pitkään työttömänä olleet, joille tarjotaan oppimis- ja työmahdollisuuksia erilaisissa kiertotalouden tehtävissä.

TITRYssä työkokeilijat ideoivat ja kehittävät poistotekstiileistä laadukkaita jatkojalostustuotteita. Hankkeen aikana työkokeilijoilla on mahdollisuus suorittaa tekstiilialan tutkinnonosien näyttöjä.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–31.12.2021.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektikoordinaattori Tarja Lindfors, tarja.lindfors(at)titry.com

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta

ANNA MAHDOLLISUUS

TITRY toteutti ANNA MAHDOLLISUUS -nimisen hankkeen, jonka mahdollistajana toimi Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA).

Hanke alkoi 1.11.2017 ja päättyi 31.10.2018.

Hankkeessa työllistettiin osatyökykyisiä erityisesti Lielahden alueen yrityksiin, mutta myös muualle Tampereelle ja lähikuntiin.

Kohderyhmään kuuluvat ovat Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeilun asiakkaita eli työmarkkinatuella olevia työttömiä työnhakijoita.

Hankkeeseen osallistuvia työllistettiin yrityksiin työkokeiluihin, palkkatuettuun työhön ja palkkatyöhön.

TITRY toteutti 1.10.2016–31.3.2017 kuntouttavaan työtoimintaan liittyneen pilottihankkeen, jonka kohderyhmänä olivat maahanmuuttajanaiset. Kyseisen pilotin vastuuohjaajana toiminut Johanna Pirttijärvi toimii myös ANNA MAHDOLLISUUS -hankkeen hankepäällikkönä.

ANNA MAHDOLLISUUS –hanke päättyi 31.10.2018.
Kiitos Tampereen kaupungin työllisyyspalveluille erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä ja rahoituksesta. Suuri kiitos yrityksille, jotka antoivat mahdollisuuden hankkeen kautta tulleille työntekijöille. Ilman teitä hanketta ei olisi voitu toteuttaa niin hyvin kuin se toteutui. Kiitos myös Lielahden Yrittäjille ja Pirkanmaan Yrittäjille tiedotusavusta! Kiitos kaikille yhteistyötahoille ja hankkeeseen osallistuneille!

Mukana mahdollisuuksia antamassa:

VALMIINA!

VALMIINA!-ryhmässä tarjottiin kotouttavaa työtoimintaa maahanmuuttajille.

TITRY toteutti maahanmuuttajanaisille ja -miehille suunnatun kotouttavan omaehtoisen koulutuksen, jonka mahdollistajana toimi Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut. Edellinen Valmiina!-koulutus päättyi kesäkuussa ja sai osallistujilta runsaasti positiivista palutetta.

Syksyn koulutus alkoi 3.9.2018 ja päättyi 20.12.2018.

Toiminnallisen suomen kielen oppimisen ohella koulutuksessa tutustuttiin erilaisiin ammatteihin ja suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin, tavoitteena löytää kaikille osallistujlle seuraava askel ammattiopinnoista, työkokeilusta tai työelämästä, mihin kurssin nimi ”Valmiina!” viittaa.

Paikoillanne, valmiina, HEP!