Hankkeet

KIERTO – KIERTOTALOUDESTA KASVUA

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke, jonka päätoteuttajana toimii Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymäEkokumppanit OyNextiili rySopimusvuori ry sekä TITRY ry.

Hankkeen ydin on kasvattaa kiertotalousosaamista ja kiertotalousliiketoimintaa. Kohderyhmänä ovat yritykset ja alle 30-vuotiaat nuoret. Hankkeessa luodaan ja kehitetään osatoteuttajien yhteistyönä uusia kiertotalouden työllisyyspalveluita.

TITRYn rooli hankkeessa on toimia pakkausalan kiertotalouden asiantuntijana, oppimisalustana ja promoottorina. Osatoteutuksessa etsitään hankkeen aikana uusia pakkaus- ja lähetysratkaisuja, joilla yhteistyöyritysten toiminnan hiilijalanjälkeä pystyttäisiin pienentämään. Hankkeeseen otetaan työkokeilijoita, jotka työskentelevät TITRYn pakkaamossa. Heidän tuntemuksena pakkausmateriaaleista ja niiden kierrätyksestä sekä uusiutuvista pakkausmateriaaleista kasvaa käytännön työn ja hankkeessa tarjottavien valmennusten kautta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022–31.8.2023.

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua on jatkoa joulukuussa 2021 päättyneelle KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hankkeelle.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö, Tiina Walden, p. 045 2688 207

Projektikoordinaattori, Lotta Aronen

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@titry.com

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt

KIERTO oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke, jonka päätoteuttajana toimi Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina hankkeessa olivat Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Ekokumppanit Oy, Nextiili ry sekä TITRY ry.

Hankkeen tavoitteena oli kiertotalouden ja siihen pohjautuvien työllisyysmahdollisuuksien lisääminen. Hankkeessa kartoitettiin poistotekstiilien ja hävikkiruoan hyödyntämismahdollisuuksia ja pyrittiin tunnistamaan alan osaamis- ja työvoimatarpeita ja tukemaan alan koulutusta.

Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret ja pitkään työttömänä olleet, joille tarjottiin oppimis- ja työmahdollisuuksia erilaisissa kiertotalouden tehtävissä.

TITRYssä työkokeilijat ideoivat ja kehittivät poistotekstiileistä laadukkaita jatkojalostustuotteita. Hankkeen aikana työkokeilijoilla oli mahdollisuus suorittaa tekstiilialan tutkinnonosien näyttöjä.

Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2019–31.12.2021.

Kiertotalouden parissa jatketaan myös tammikuussa 2022 alkavassa KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa.

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta

ANNA MAHDOLLISUUS

TITRY toteutti ANNA MAHDOLLISUUS -nimisen hankkeen, jonka mahdollistajana toimi Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA).

Hanke alkoi 1.11.2017 ja päättyi 31.10.2018.

Hankkeessa työllistettiin osatyökykyisiä erityisesti Lielahden alueen yrityksiin, mutta myös muualle Tampereelle ja lähikuntiin.

Kohderyhmään kuuluvat ovat Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeilun asiakkaita eli työmarkkinatuella olevia työttömiä työnhakijoita.

Hankkeeseen osallistuvia työllistettiin yrityksiin työkokeiluihin, palkkatuettuun työhön ja palkkatyöhön.

TITRY toteutti 1.10.2016–31.3.2017 kuntouttavaan työtoimintaan liittyneen pilottihankkeen, jonka kohderyhmänä olivat maahanmuuttajanaiset. Kyseisen pilotin vastuuohjaajana toiminut Johanna Pirttijärvi toimii myös ANNA MAHDOLLISUUS -hankkeen hankepäällikkönä.

ANNA MAHDOLLISUUS –hanke päättyi 31.10.2018.
Kiitos Tampereen kaupungin työllisyyspalveluille erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä ja rahoituksesta. Suuri kiitos yrityksille, jotka antoivat mahdollisuuden hankkeen kautta tulleille työntekijöille. Ilman teitä hanketta ei olisi voitu toteuttaa niin hyvin kuin se toteutui. Kiitos myös Lielahden Yrittäjille ja Pirkanmaan Yrittäjille tiedotusavusta! Kiitos kaikille yhteistyötahoille ja hankkeeseen osallistuneille!

Mukana mahdollisuuksia antamassa:

VALMIINA!

VALMIINA!-ryhmässä tarjottiin kotouttavaa työtoimintaa maahanmuuttajille.

TITRY toteutti maahanmuuttajanaisille ja -miehille suunnatun kotouttavan omaehtoisen koulutuksen, jonka mahdollistajana toimi Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut. Edellinen Valmiina!-koulutus päättyi kesäkuussa ja sai osallistujilta runsaasti positiivista palutetta.

Syksyn koulutus alkoi 3.9.2018 ja päättyi 20.12.2018.

Toiminnallisen suomen kielen oppimisen ohella koulutuksessa tutustuttiin erilaisiin ammatteihin ja suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin, tavoitteena löytää kaikille osallistujlle seuraava askel ammattiopinnoista, työkokeilusta tai työelämästä, mihin kurssin nimi ”Valmiina!” viittaa.

Paikoillanne, valmiina, HEP!