Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

TITRY ry
Y-tunnus 0206118-1
Suokorvenkatu 6
33400 Tampere
+358 50 3295 277
asiakaspalvelu(at)titry.com

2. REKISTERIN NIMI

TITRY ry:n asiakasrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve (§6/1b). Rekisterin käyttötarkoitus on TITRY ry:n asiakassuhteiden hallinnointi, mukaan lukien laskutus.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta seuraavia tietoja:

 • yrityksen nimi ja y-tunnus
 • yhteyshenkilön tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • laskutusosoite ja toimitusosoite
 • muu asiakastieto: toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.
 • Henkilöasiakkaista rekisteriin tallennetaan nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero ja osoite.

Asiakasrekisteri ei sisällä tietosuojalain mukaisia arkaluonteisia tietoja.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot kerätään asiakasyritykseltä ja/tai yhteyshenkilöiltä tai henkilöasiakkaalta asiakassuhteen aikana. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

TITRY ry käyttää tiettyjä asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja (organisaation ja yhteyshenkilön nimi sekä sähköpostiosoite) rekisteröidyn nimenomaisela suostumuksella sähköisessä tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

TITRY ry käyttää sähköisessä tiedotuksessa ja markkinoinnissa yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua. TITRY ry:n asiakasyritysten yhteyshenkilöiden yhteystiedot sijaitsevat palvelimella EU:n ulkopuolella. Alihankkija on huolehtinut tietoturvasta asianmukaisella tavalla.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

TITRY ry ottaa asiakasrekisterin suojauksessa huomioon teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi käytetään seuraavia suojatoimia:

 • Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein ja muin teknisin keinoin. Aineistosta otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Aineistoon pääsy edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.
 • Rekisteriin on pääsy vain ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän edustajilla. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja tietosuoja-asioihin perehdytettyjä.

8. TIETOJEN SÄILYTYS- JA POISTAMISAJAT

Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin se asiakassuhteen hoitamiseksi on tarpeellista ja poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta. Liiketapahtumia koskevaa kirjanpitoa säilytetään lain edellyttämät määräajat. 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus

 • tietää, kuinka hänen tietojaan käsitellään;
 • nähdä, oikaista ja poistaa (tietyin rajoituksin) itseään koskevia tietoja;
 • saada itseään koskevat tiedot ja siirtää ne toiseen rekisteriin;
 • vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia;
 • tietää tietoturvaloukkauksista sekä
 • oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän kokee oikeuksiaan loukatun.

Kaikki asiakasrekisteriin liittyvät tietopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti suoraan TITRY ry:lle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

10. TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN

Rekisterinpitäjä ilmoittaa havaitusta tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä ja valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa mikäli katsotaan, että loukkauksesta saattaa aiheutua rekisteröidylle merkittävää haittaa.

11. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. 

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Palvelumme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan palveluun rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tietosuojaselosteen viimeisin päivitysajankohta mainitaan tämän sivun alalaidassa.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Palvelumme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan palveluun rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tietosuojaselosteen viimeisin päivitysajankohta mainitaan tämän sivun alalaidassa.

Päivitetty 16.2.2024