TITRY ry

TITRY ry on vuonna 1963 perustettu tuotannollinen työkeskus, jota ylläpitää 11 vammaisjärjestöä. Yhdistyksen sääntöjen mukainen tehtävä on edistää osatyökykyisten ja muiden henkilökohtaisen työesteen takia vaikeasti työllistyvien työllistymistä ja ammatillisen kuntoutuksen yleisiä edellytyksiä.

TITRY ry tarjoaa erilaisia matalan kynnyksen työtehtäviä koneistus-, ompelimo- ja pakkausosastoilla. Tarjolla on työsuhteisen työllistämisen lisäksi paikkoja myös esimerkiksi työkokeilijoille, työharjoittelijoille, opiskelijoille ja ammatillisen kuntoutuksen piirissä oleville henkilöille. 

Meillä voit päästä esimerkiksi työkokeiluun ilman ammatillista tutkintoa tai aiempaa työkokemusta. TITRYssä tehdään niin kokopäiväistä kuin osa-aikaistakin työtä, tekijän ja tarpeen mukaan.

Välityömarkkinatoimijana TITRYn tehtävä on auttaa ihmisiä eteenpäin työllistymisen polulla. Suurin osa työllistettävistä on TITRYssä 1-10 kuukauden pituisen jakson hakien vauhtia työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.

Mikä osatyökykyisyys?

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen.

Osatyökykyisyys voi johtua vammasta, sairaudesta, elämänkriisistä tai puutteellisesta osaamisesta. Yleisimmät työkyvyn heikkenemistä aiheuttavat syyt ovat masennus ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Nykyään puhutaan mieluummin täsmätyökykyisyydestä – oikeassa työtehtävässä ihminen voi olla täysin soveltuva johonkin työtehtävään silloin, kun työn vaatimukset vastaavat hänen työkykyään ja osaamistaan.

Osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi:

  • Pitkäaikaistyöttömät
  • Ikääntyneet (+50 v.)
  • Maahanmuuttajat
  • Vammaiset
  • Vakavasta sairaudesta toipuvat
  • Elämänkriisin kokeneet
  • Syrjäytyneet nuoret, jne.

Asiakkaitamme: