Työhyvinvointi lisää motivaatiota ja tuottavuutta

Miten teidän työyhteisössänne voidaan? Työhyvinvointi ei ole ainoastaan yksilön, vaan koko työyhteisön asia, ja työhyvinvointi ja työn tuottavuus kulkevatkin tiukasti käsi kädessä.

Työhyvinvointia kehittämässä TITRYssä
TITRYn toimihenkilötiimi sai Kari-Pekka Martimolta (ylh.vas) konkreettisia vinkkejä työhyvinvoinnin edistämiseen.

TITRYn toiminta-ajatuksen ytimessä on olla inhimillinen ja vastuullinen työllistäjä ja tärkeää on, että niin työntekijät kuin koko työyhteisö voivat hyvin. Ilmarisen työkykyriskien ennakoinnista ja tutkimuksesta vastaava johtaja Kari-Pekka Martimo kävi vetämässä TITRYn toimihenkilötiimille työhyvinvointi-iltapäivän antaen ideoita ja eväitä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen työpaikalla.

Kukin kokee työhyvinvoinnin omalla tavallaan. Joillekin indikaattori työhyvinvoinnista on se, että töihin on aamulla mukava tulla, toinen kaipaa hyvin johdettua ja strukturoitua työtä, kolmas pitää tärkeänä, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. 

Siinä missä yksi on elementissään, kun koko ajan on pieni kiireen tuntu ja monta rautaa tulessa, kollega saattaakin kaivata tasaista ja kiireetöntä tehtävien suorittamista. Tämä tekee työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen monialaiseksi ja usein haastavaksikin tehtäväksi työyhteisöille.

Osatyökykyisyydestä täsmätyökykyisyyteen

TITRY sai Martimolta kiitosta erityisesti osatyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistyvien integroinnista työyhteisön tehtäviin niin, että kaikille voidaan tarjota omien vahvuuksien mukaisia työtehtäviä. 

Osatyökykyisyyden sijaan Martimo haluaa puhua ennemminkin täsmätyökykyisyydestä – siitä, että oikeassa työtehtävässä ihminen on täysin työkykyinen omine puutteineen ja vahvuuksineen. Kun täsmäytetään työntekijän työkyky ja työtehtävän vaatimukset ja mahdollisuudet, kroonisesta sairaudesta tai vammasta huolimatta työkyky ei ole osittainen vaan täysi. 

Martimo muistuttaa myös, että kenestäkään meistä ei ole kaikkiin töihin, mutta kaikista on johonkin työhön, kun työtehtävässä huomioidaan työntekijän vahvuudet ja osaaminen.

Jo 7:llä vuosikymmenellä toiminut TITRY ry on nähnyt työelämän muutoksen pitkältä ajalta ja Martimon johtaman työhyvinvointi-iltapäivän aikana keskusteltiin paljon muutoksen mukanaan tuomista paitsi haasteista myös mahdollisuuksista. Työpaikoilla on hyvä huomioida, että siinä missä osa ottaa muutokset ennakkoluulottomasti ja innolla vastaan, jotkut kaipaavat muutoksien toteuttamiseen ja niihin totutteluun enemmän aikaa. Martimo kannustaakin organisaatioita avoimeen keskustelukulttuuriin ja säännölliseen ajatustenvaihtoon, mikä edistää koko työyhteisön hyvinvointia.

Lämmin kiitos Kari-Pekalle vierailusta, sekä ajatuksista ja vinkeistä, joiden avulla TITRYstä lähdetään rakentamaan entistä vastuullisempaa ja hyvinvoivempaa työyhteisöä.

Kari-Pekka Martimon ajatuksiin työhyvinvoinnista ja työkykyisyydestä voit tutustua esimerkiksi osoitteessa: https://www.ilmarinen.fi/tietoa-ilmarisesta/ajankohtaista/blogit-ja-artikkelit/blogikirjoitukset/kari-pekka-martimo/

3.2.2022