VTS-kotien ja TITRYn yhteistyö

Työ ja koti ovat hyvän elämän rakennuspalikoita. TITRY tekee VTS-kotien kanssa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on tarjota apua työllistymiseen ja asunnon löytämiseen.

VTS-kodit ja TITRY yhdessä pyrkivät edesauttamaan TITRY:n työntekijöitä löytämään heidän tarpeitansa vastaavan asunnon sekä auttamaan ja rohkaisemaan VTS-kotien heikommassa työmarkkina-asemassa olevia asukkaita hakeutumaan työelämään TITRY:n avulla.

Lähtökohtana on kertoa yhteistyön olemassaolosta yleisellä tasolla ja ohjata asunnon haussa ja/tai yleisesti työllistymisessä apua tarvitsevat ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. Kohderyhmään kuuluvat ikääntyneet, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja osatyökykyiset sekä kaikki muut sellaiset henkilöt, joilla on haasteita työllistymisessä ja/tai asunnonhaussa.

21.3.2022