Charles Imade ja Marko Leppänen työskentelevät TITRYn koneistamossa.

Markon johdolla kohti uutta koneistamoa