Keikkatyö luo uusia työllistämismahdollisuuksia

Lielahdessa on käynnistymässä alueellinen keikkatyön työllistämispilotti, jonka tavoitteena on saattaa yhteen lyhytkestoisen työn tarjoajat ja tekijät.

Mies hiomassa kuormalavaa

Yritykset tarvitsevat usein väliaikaista työvoimaa ruuhka- ja silpputöihin, mutta työtä ei välttämättä ole kuitenkaan niin paljon, että kannattaisi käynnistää työläs rekrytointiprosessi tai että voisi palkata henkilön työsuhteeseen.  Jokaisella työpaikalla myös kertyy töitä, kuten varaston järjestelyä, arkistoitavien papereiden mapittamista tai tavaroiden siirtelyä, jotka eivät välttämättä kuulu kenellekään, mutta jotka täytyy kuitenkin saada tehdyksi. Myös kotitalouksilla voi olla arjen töitä, kuten pihatöitä, muuttoja tai vaikka auton pesua, joihin haluttaisiin ulkopuolista apua.

Lielahdessa starttaavassa keikkatyön pilotissa hyödynnetään Work Pilots -keikkatyöalustaa, jonka tausta-ajatuksena on tehdä lyhyenkin keikan tarjoamisesta ja vastaanottamisesta kannattavaa ja helppoa. Kun digitaalisen alustan automaatio hoitaa maksuliikenteen, sopimuksen ja verot, on keikkatyön tarjoaminen yrityksille vaivaton keino vastata nopeaan ja työvoiman tarpeeseen ja kotitalouksille arjen tueksi.

Keikkatyö tarjoaa tekijälleen mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä ja töitä voi tehdä sen verran kuin haluaa ja silloin kun itselle sopii. Esimerkiksi opiskelijalle keikkatyö on hyvä mahdollisuus lisäansioihin.

– Keikkatyö monipuolistaa perinteistä työllistämisen kenttää. Työelämään kaivataan joustavuutta ja uudenlaisia ratkaisuja, sillä yhteiskunnassamme on paljon työikäisiä, jotka eivät erinäisistä syistä vuoksi taivu perinteiseen 8-tunnin työpäivämalliin, kertoo yhtenä keikkatyöpilotin toteuttajista toimivan TITRY ry:n toimitusjohtaja Jaana Jääheimo.

– Yhdistyksemme tehtävä on paitsi osatyökykyisten työllistäminen myös työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Tehtävän toteuttamiseksi tarjoamme erilaisia matalan kynnyksen työtehtäviä ja työkokeilupaikkoja, joiden avulla henkilön on mahdollista hakea vauhtia työllistymiseensä esimerkiksi pidemmän työttömyysjakson jälkeen. Näen keikkatyön työllistettävillemme yhtenä hyvänä jatkopolkuna kohti avoimia työmarkkinoita, Jääheimo toteaa.

Lielahden keikkatyö-pilotin toteuttajina toimivat TITRY ry:n lisäksi, Nextiili ry, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry sekä Lielahden Yrittäjät. Pilotin etenemisestä tiedotetaan toteuttajien nettisivuilla ja uutiskirjeissä. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut toimii yhteistyössä toteuttajien kanssa.

10.4.2024