KIERTO-hanke päätökseen

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeessa kehitettiin kiertotaloutta edistäviä palvelumalleja sekä uusia matalan kynnyksen työtehtäviä kiertotalouden saralle.

Mies valmistaa kartonkisilppurilla pakkauspehmustetta käytetyistä pahvilaatikoista.
Kartonkisilppurin avulla käytetyistä pahvilaatikoista voidaan valmistaa ekologista pakkauspehmustetta.

Kiertotalousosaamisen lisäämiseen ja uusien kiertotalouden työllisyyspalveluiden kehittämiseen tähtäävä KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hanke on tullut päätökseen.

 Hankkeen aikana TITRYn pakkaamossa kehitettiin pakkaus- ja lähetysratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä pilotoitiin uusia palvelumalleja kiertotalouden edistämiseksi ja matalan kynnyksen työtehtävien luomiseksi kiertotalouden saralle.

Osana hanketta TITRY investoi uudenlaiseen kartonkisilppuriin, jonka avulla vanhoista, käytetyistä pahvilaatikoista voidaan valmistaa ekologista pakkauspehmustetta. Näin saadaan vähennettyä muovisten pakkaustäytteiden ja -pehmusteiden käyttöä ja pidennettyä kartonkituotteen elinkaarta, samalla minimoiden myös kartongin erilliskeräyksen tarvetta.

Monet teollisuudenalan yritykset tarjoavat vierailijoilleen suojavarusteet, kuten turvaliivit, suojalasit ja turvakengät vierailun ajaksi ja usein nämä varusteet päätyvät kertakäyttöisinä jätteeksi, mikäli niitä ei hygieniasyistä voida käyttää uudelleen. 

TITRY porautui tähän ongelmaan kehittämällä palvelukonseptin, jossa yritysten käytetyt suojavarusteet huolletaan ja puhdistetaan uudelleenkäyttöä varten. Huoltopalvelun avulla pidennetään varusteiden käyttöikää ja ehkäistään kertakäyttökulttuuria, samalla luoden kiertotaloutta edistäviä työtehtäviä.

Turvaliivejä kuivumassa henkareissa.
TITRYn KIERTO-hankkeessa pilotoimalla suojavarustehuolto-palvelulla ehkäistään mm. turvaliivien ja suojalasien päätymistä kertakäyttöisinä jätteeksi.

Eko-kierrätyspisteille päätyy toisinaan sinne kuulumattomia jätelajeja, kuten kodinkoneita ja huonekaluja, jolloin jätepisteen käytettävyys ja viihtyisyys heikkenevät. TITRYn pilotoiman Ekokierros -palvelun avulla kierrätyspisteiden siisteyttä pidetään yllä toimittamalla niille kuulumattomat jätelajit jäteasemalle ja huolehtimalla esteettömästä pääsystä jäteastioille.

Kierrätyksen tehostamiseen tähtäävää palvelumallia on toteutettu myös VTS-Vuokrakotien asukastapahtumissa, joissa TITRY on vastaanottanut taloyhtiöiden asukkailta mm. rikkinäiset piensähkölaitteet, paristot ja akut, toimittaen ne sen jälkeen jäteasemalle. Näin kierrätys on asukkaalle vaivatonta ja eri jätelajit päätyvät oikein kierrätetyksi.

8.9.2023

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kumppanuushanke, jonka tavoitteena oli kasvattaa kiertotalousosaamista sekä luoda uusia kiertotalouden työllisyyspalveluita. Hankkeen päätoteuttajana toimi Tampereen Kaupunki ja osatoteuttajina Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, Sopimusvuori ry sekä TITRY ry. Hanke päättyi 31.8.2023.